نظمی که در چینش سامانه هاگ به خرج داد

18 ژوئن

عملیات والفجر هشت یکی از نقاط درخشان و طلایی عملکرد شهید ستاری در عرصه پدافند هوایی و دفاع از آسمان کشور است. آن شهید با چابک سازی و سرعت بخشیدن به تغییر موقعیت‌ها و جابه‌جایی‌های کارآمد، عملاً توان دشمن را برای شناسایی و ارزیابی و چینش حملات بعدی ربوده بود.

امیر یمینی نظم و جدیت ستاری را در این عملیات یادآور می‌شود: «در عملیات والفجر۸، در یک شب که باید سیستم هاگ جابجا می‌شد، من و تعدادی از همکاران برای اینکه سریع تر کار انجام شود و مشکلات احتمالی برطرف شود در آن جا حضور داشتیم. شهید ستاری هم حضور داشت. با توجه به فعالیت‌هایی مکرر و خستگی، ضمن این که ما حضور داشتیم می توانست نیاید و استراحت کند. شهید ستاری خوب و زیاد کار می کرد و با ابتکارهایی که همراه با نظم و پشتکار ایجاد کرده بود، توانست زمینه ساز سقوط خیلی از هواپیماهای دشمن شود. من نیز خیلی دوستش دارم چراکه همیشه از نزدیک شاهد کارهایش بودم.»